Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici u zemljama zapadne demokracije ima tradiciju dulju od stotinu godina i danas ima nezamjenjivu ulogu u aktivnostima poput borbe protiv socijalne isključenosti, promoviranja principa socijalne pravednosti, zalaganja protiv različitih oblika nejednakosti u društvu, izgradnje sigurne i zdrave okoline za život građana, izgradnje partnerstva među različitim dionicima u (socijalnom) životu zajednica, promoviranja volonterskog rada i brojnim drugim.

U Hrvatskoj je, uslijed brojnih specifičnih okolnosti u razvoju socijalnog rada, područje rada u zajednici relativno zanemareno i u najmanju ruku nedovoljno korišteno. Za većinu socijalnih radnika u Hrvatskoj koji svoj posao obavljaju unutar javnih ustanova vrlo je malo mogućnosti za prakticiranje rada u zajednici. Pri tome mislimo na socijalni rad u zajednici koji se odnosi na poticanje i ohrabrivanje ljudi da otkriju i razviju resurse i mogućnosti u svojem životu kako bi mogli zajedno utjecati na pozitivne promjene u svojoj zajednici te na socijalni rad koji omogućava ljudima da sudjeluju u donošenju odluka važnih za svoj socijalni život te da na taj način preuzmu odgovornost za njegov uspjeh ili neuspjeh. Socijalni radnici koji djeluju unutar organizacija civilnog društvu u tom području pokazuju nešto veći angažman, što je posljedica povoljnijih uvjeta za prakticiranje rada u zajednici.

U budućnosti, potrebno je da zajedno, socijalni radnici u javnom, civilnom i privatnom sektoru dobiju priliku za korištenje i razvijanje rada u zajednici budući da se profesija socijalnog rada bez njega ne može kvalitetno razvijati. Ova činjenica mora postati poznata ne samo socijalnim radnicima koji svoj rad obavljaju u neposrednom radu s klijentima nego i poslodavcima i donositeljima odluka koji odlučuju o daljnjem razvoju „socijalnog sektora“ u Hrvatskoj. Između ostalog, to znači da je za razvoj socijalnog rada u zajednici, pa i za razvoj socijalnog rada općenito, potrebno stvoriti uvjete koji će ići u prilog radu u zajednici. Stvarna decentralizacija te kvalitetna i kontrolirana deinstitucionalizacija u sustavu socijalne skrbi npr., samo su neke od bitnih pretpostavki za daljnji razvoj socijalnog rada u zajednici. Socijalni radnici moraju imati uvjete u kojima će biti u stanju ostvariti misiju svoje profesije i dati istinski doprinos ukupnoj demokratizaciji društva i kvaliteti života svojih korisnika i građana u cjelini.