Razvoj zajednice

Razvoj zajednice je koncept koji sve više privlači interes stručnjaka iz različitih područja poput socijalnog rada, ekonomije, psihologije, medicine i brojnih drugih.
Tijekom posljednjih pedeset godina područje razvoja zajednice snažno se razvija kao posljedica potrebe da se građani aktivno uključe u kreiranje vlastitih životnih uvjeta u zajednicama u kojima žive te da se razina kvalitete života neprestano podiže uz neposredan doprinos zainteresiranih dionika.

Smatra se da će zajednice koje će djelotvorno koristiti i razvijati svoje resurse, te čiji će članovi aktivno participirati i surađivati predstavljati osnovu za konstruktivno suočavanje s različitim socijalnim problemima i njihovo preveniranje.

Proces razvoja zajednice pridonosi povećanju ukupnog kapitala zajednice (ekonomskog, socijalnog, fizičkog).
Kroz pristup razvoja zajednice ostvaruju se neki široko prihvaćeni ciljevi i vrednote suvremenog društva poput socijalne kohezije, socijalne pravde, načela supsidijarnosti, socijalnog uključivanja marginaliziranih pojedinaca i skupina i zaštite ljudskih prava.

Osim ovih, jačanje kapaciteta zajednica u Hrvatskoj može pridonijeti ravnomjernom regionalnom razvoju i promicanju decentralizacije, što je svakako aktualna tema u kontekstu ratnih zbivanja i društvene tranzicije još od početka 90-ih godina.