Program 2015.

4. Ljetna škola SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE

14. – 18. rujna 2015., Zagreb, Studijski centar socijalnog rada
Siromaštvo u ruralnom i urbanom prostoru

PROGRAM

14.09.2015., PONEDJELJAK
RAZUMIJEVANJE SIROMAŠTVA U AKTUALNOM VREMENU

9.00 – 10.00

Pozdravna riječ organizatora i predstavljanje sudionika

10.00 – 11.30

prof.dr.sc. Zoran Šućur
Siromaštvo i socijalna zaštita u jedinicama lokalne i područne samouprave

11.30 – 12.00

STANKA

12.00 – 13.00

Nedjeljko Marković
Komunikacijska strategija i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH

13.00 – 14.00

STANKA

14.00 – 16.00

Panel rasprava: NOVO SIROMAŠTVO
sudjeluju predstavnici Udruge Franak i Udruge blokiranih (gđa. Mirjam Kervatin)

16.00 – 16.30

Završna diskusija i evaluacija

15.09.2015., UTORAK
SIROMAŠTVO U RURALNOM PROSTORU

9.00 – 10.30

prof.dr.sc. Nino Žganec
Siromaštvo kao izazov u globalnom i lokalnom kontekstu

10.30 – 11.00

STANKA

11.00 – 13.00

Ana Miljenović
Siromaštvo u depriviranim ruralnim područjima Hrvatske

13.00 – 14.00.

STANKA

14.00 – 16.00

Panel rasprava: DOPRINOS LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA SUZBIJANJU SIROMAŠTVA
Sudjeluju predstavnici LAG Laura, LAG Zeleni bregi i LAG Petrova Gora

16.00 – 16.30

Završna diskusija i evaluacija

16.09.2015. SRIJEDA
SIROMAŠTVO I KVALITETA ŽIVOTA U URBANOM PROSTORU

9.00 – 10.30

doc.dr.sc. Olja Družić Ljubotina
Fenomen beskućništva i položaj osoba koje žive u beskućništvu

10.30 – 11.00

STANKA

11.00 – 13.00

Mile Mrvalj
Iskustvo beskućništva i njegovo suzbijanje kroz rad udruga

13.00 – 14.00

STANKA

14.00 – 16.00

Panel rasprava: MJERE SUZBIJANJA SIROMAŠTVA U GRADOVIMA
Sudjeluju predstavnici: Grada Zagreba, Grada Rijeke, Caritasa, Crvenog Križa

16.00 – 16.30

Završna diskusija i evaluacija

17.09.2015., ČETVRTAK
RANJIVE SKUPINE I IZLOŽENOST SIROMAŠTVU

9.00 – 10.00

Suzana Jedvaj, dipl.soc.rad.
Položaj starijih osoba i izloženost siromaštvu

10.15 – 11.15

dr.sc. Marko Buljevac
Položaj osoba s invaliditetom i socio-ekonomska deprivacija

11.30 – 12.30

 doc.dr.sc. Marijana Kletački Radović
Mladi i djeca u riziku od siromaštva

12.30 – 13.30

STANKA

13.30 – 15.30

Panel rasprava: DŽEPOVI SIROMAŠTVA I ULOGA SOCIJALNOG RADA
Sudjeluju predstavnici CZSS Varaždin, CZSS Slatina, CZSS Knin

15.30 – 16.30

STANKA

15.30 – 16.30

Završna diskusija i evaluacija

18.09.2015., PETAK
ŠTO MOŽEMO UČINITI PROTIV SIROMAŠTVA?

9.30 – 10.30

Nikolina Turčinović Dupor
Dobra ekonomija kao strategija izlaska iz siromaštva
Irena Borovina (Vestigium/Zelenica), Gordana Dragičević (Parkticipacija/Hrvatska permakultura)

10.30 – 10.45

STANKA

10.45 – 12.00

Panel rasprava s radionicom razmjene: ˝Moj mali doprinos˝ – što možemo učiniti da napravimo korak u smanjenju siromaštva
Irena Borovina, Platforma Zelenica za zelenu razmjenu; Gordana Dragičević, Parkticipacija/Hrvatske permakultura – projekt Milo za drago – osnivanje grupa za razmjenu s online servisom

12.00 – 13.00

Dodjela diploma; Osvrt na program i iskustva polaznika ljetne škole
Zaključci i zatvaranje