Program 2014.

LJETNA ŠKOLA: SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE 2014.

LJETNA ŠKOLA

SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE

Razvoj socijalnih usluga u zajednici kao pretpostavka i doprinos socijalnoj inkluziji

08. – 12. 09. 2014.

 

Mjesto održavanja 3. Ljetne škole: Zagreb, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada

 

Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i Centar za civilne inicijative i ove godine organiziraju Ljetnu školu pod nazivom: “Socijalni rad i razvoj zajednice”. Glavni ciljevi koje želimo postići ovom Ljetnom školom su, između ostalog: osnažiti stručnjake za praktično djelovanje u lokalnim zajednicama putem stjecanja novih znanja, vještina, metoda i tehnika razvoja zajednice te potaknuti uspostavljanje suradnje među praktičarima u zajednici. Ovogodišnja 3. Ljetna školi socijalnog rada i razvoja zajednice, će se održati od 08. – 12. rujna 2014. godine u prostorijama Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.

3. Ljetna škola odvijat će se pod nazivom Razvoj socijalnih usluga u zajednici kao pretpostavka i doprinos socijalnoj inkluziji. Posebna pažnja biti će posvećena pitanjima rada s članovima zajednice koji se suočavaju s određenim izazovima zbog kojih ne participiraju u životu zajednice u onoj mjeri u kojoj bi to bilo moguće. Posebice se ovi problemi odnose na osobe s različitim vrstama invaliditeta, kroničnim bolestima, teškoćama u ponašanju i osobnom razvoju, ili zbog teške materijalne deprivacije. Sudionici će s jedne strane promišljati sa stručnjacima iz prakse o izazovima socijalnog uključivanja, ali će imati priliku razvijati ideju projektnog prijedloga kroz interaktivni grupni rad. Na kraju svakog dana organizirat će se panel rasprave na kojima će sudjelovati pozvani stručnjaci iz područja za koje sudionici Ljetne škole imaju interes.

Predavači na Ljetnoj školi su stručnjaci koji iza sebe imaju bogato praktično iskustvo i teorijsko znanje iz područja razvoja zajednice, a sudionici koji to žele mogu, u okviru navedenih tema, predložiti održavanje vlastitog izlaganja tijekom Ljetne škole te na taj način aktivno doprinijeti programu. Izlaganje može sadržavati kritički prikaz praktičnog iskustva i/ili kritički osvrt na neke trendove ili spoznaje do kojih su došli kroz vlastiti praktični (ili istraživački) rad.

Izlaganje može imati formu seminara koja uključuje izlaganje do 30 minuta sa predviđenom diskusijom.

Budući da je program Ljetne škole verificiran od strane Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu, svi sudionici stječu pravo na odgovarajući broj ECTS bodova i to:
a) za sudjelovanje na Ljetnoj školi bez izlaganja 2 ECTS boda;
b) za sudjelovanje na Ljetnoj školi s izlaganjem 4 ECTS boda.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, molimo vas da nam svoju prijavu pošaljete putem Web stranice www.razvoj-zajednice.org (rubrika Prijavnica). Pored općih podataka koji se traže u Prijavnici, pod rubrikom Poruka treba ukratko (do maksimalno 500 riječi) opisati motiv za sudjelovanje, dosadašnje obrazovanje i iskustvo te naslov izlaganja ukoliko ga želite održati. Molimo vas da posebno naznačite i područje kojim se bavite ili za koji imate interes (npr. rad s mladima s poremećajima u ponašanju). Ove podatke možete poslati i putem faksa na broj (01) 4920 795.

Prijave se primaju do 29. 08. 2014. Po zaprimanju svih prijava, organizatori će sudionike, do 02. 09. 2014., obavijestiti e-mailom o tome je li njihova prijava prihvaćena.

Troškovi sudjelovanja na Ljetnoj školi iznose 1.000,00 kn, a potrebno ih je uplatiti, nakon primljene obavijesti o prihvaćanju sudjelovanja, do 07. rujna 2014., na žiro račun Pravnog fakulteta u Zagrebu broj: 2360000-1101264729 s pozivom na broj: 7117.

Za eventualne daljnje informacije, možete se obratiti na sljedeće kontakte: , ili .

Veselimo se susretu u Zagrebu!
Mirela Despotović, prof. psih.
prof. dr. sc. Nino Žganec

 

U NASTAVKU SE NALAZI PROGRAM LJETNE ŠKOLE ZA 2014. GODINU PO DANIMA

 

PROGRAM LJETNE ŠKOLE: 08. – 12. 09. 2014.

STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA, NAZOROVA 51, ZAGREB

Razvoj socijalnih usluga u zajednici kao pretpostavka i doprinos socijalnoj inkluziji

08. 09. 2014.
PONEDJELJAK
UVOD U PROJEKTNO PLANIRANJE
09:00 – 10:00 Pozdravna riječ organizatora i predstavljanje sudionika
10:00 – 11:00 prof. dr. sc. Nino ŽganecRazumijevanje zajednice kao prirodnog mjesta razvoja socijalnih usluga
11:00 – 11:30 STANKA
11:30 – 13:00 Nives Radeljić, dipl. soc. radnicaElementi i proces lokalnog socijalnog planiranja
13:00 – 14:00 STANKA
14:00 – 15:00 Mirela Despotović, prof. psih.Uvod u upravljanje projektnim ciklusom s osvrtom na prikaz Europskih fondova u RH od obnove do strukturnih fondova
15:00 – 16:00 Grupna rasprava i dogovor oko grupnih projektnih prijedloga
09. 09. 2014.
UTORAK
FAZA PROGRAMIRANJA I FAZA IDENTIFIKACIJE
09:30 – 11:00 Mirela Despotović, prof. psih.Programiranje i identifikacija – primjeri analiza kao metoda identificiranja kapaciteta, dionika, problema i ciljevaGordana Ramač, dipl. sociologinjaPrikaz postojećih strategija za promicanje socijalnog uključivanja
Prikaz faze identifikacije na primjeru osnivanja neformalne mreže udruga osoba s invaliditetom u Varaždinskoj županiji
11:00 – 11:30 STANKA
11:30 – 13:00 Grupne vježbe: definiranje i analiza kapaciteta, dionika, problema i ciljeva
13:00 – 14:00 STANKA
14:00 – 15:00 Prikaz grupnog rada
15:00 – 15:30 STANKA
15:30 – 16:30 Panel rasprava uz sudionike Ljetne škole i pozvane stručnjake
u skladu s odabranim projektnim prijedlozima polaznika Ljetne škole
10. 09. 2014.
SRIJEDA
FAZA FORMULIRANJA
09:30 – 11:00 Mirela Despotović, prof. psih.Intervencijska logika projekta
11:00 – 11:30 STANKA
11:30 – 13:00 Grupne vježbe: izrada logičke matrice projekta
13:00 – 14:00 STANKA
14:00 – 15:00 Prikaz grupnog rada
15:00 – 15:30 STANKA
15:30 – 16:30 Panel rasprava uz sudionike Ljetne škole i pozvane stručnjakeGošća: Neda Miščević, dipl. iur., Udruga za promicanje inkluzije
11. 09. 2014.
ČETVRTAK
FINANCIJSKA ODRŽIVOST PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
09:30 – 11:00 Mladen Djurkinjak, prof. psih.Izrada proračuna projekta
11:00 – 11:30 STANKA
11:30 – 13:00 Grupne vježbe: izrada proračuna prijedloga projekta
13:00 – 14:00 STANKA
14:00 – 15:00 Drago Vručinić, upravitelj zaklade ZamahUmijeće prikupljanja sredstava u svrhu unapređenja socijalne uključenosti
15:00 – 15:30 STANKA
15:30 – 16:30 Panel rasprava o financijskoj održivosti prijedloga projekataGošća: prof. dr. sc. Borka Teodorović, Udruga za promicanje inkluzije
12. 09. 2014.
PETAK
EVALUACIJA I ODRŽIVOST DJELOVANJA U ZAJEDNICI
09:30 – 11:00 Ana Miljenović, dipl. soc. radnicaZnačaj kontinuirane evaluacije i praćenja provedbe projektnih aktivnosti
11:00 – 11:30 STANKA
11:30 – 13:00 Osvrt na program i iskustva polaznika Ljetne škole
Zaključci i zatvaranje