Program 2013.

LJETNA ŠKOLA: SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE 2013.

2. Ljetna škola iz Socijalnog rada i razvoja zajednice, pod nazivom: “Različitosti u zajednici: problem ili resurs za razvoj?“, održana je od 01. – 05. srpnja 2013. na Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu.

Na ovogodišnjoj Ljetnoj školi aktivno je sudjelovalo 20 stručnjaka iz javnog, civilnog i privatnog sektora, a koji dolaze iz različitih profesionalnih krugova, poput socijalnih radnika, rehabilitatora, psihologa, sociologa, pravnika…

Tijekom Ljetne škole, održano je ukupno 13 izlaganja. Ukupno je bilo uključeno 16 izlagača iz Hrvatske, Austrije i SAD. Izlaganja su manjim dijelom dala teorijski doprinos, a značajnim dijelom poticala interaktivni rad, razvoj vještina sudionika i razmjenu njihovih iskustava.

Održana su sljedeća izlaganja i radionice:

 • prof. dr. sc. Nino Žganec: “Razumijevanje i mobilizacija zajednice“;
 • Mirela Despotović, prof. psih.: “Predstavljanje Hrvatske alijanse građana u sklopu Europske godine građana“;
 • prof. dr. sc. Nino Žganec: “Multikulturalizam u socijalnom radu“;
 • Ana Miljenović, dipl. soc. radnica: “Procjena kulturalne kompetentnosti stručnjaka u zajednici“;
 • Herbert Paulischin, Maria Moritz, Georg Dimitz i Olga Zechner: “Multikulturalizam u socijalnom radu u zajednici: primjer Austrije“;
 • Brigita Jerić, Tina Lee Odinsky-Zec i Vedran Habel: “Socijalno poduzetništvo kao izazov“;
 • mr. sc. Zlata Torbarina: “Izazovi rada u lokalnoj samoupravi: primjer socijalnog programa grada Opatije“;
 • Nikolina Salmanić: “Socijalni rad u naseljima Kozari bok i Kozari putevi – Promjene su moguće“;
 • mr. sc. Branka Peurača: “Medijacija u zajednici“;
 • Duško Kostić, predsjednik Udruge romskog prijateljstva Luna: “Predstavljanje rada udruge Luna i uloge medijatora u zajednici“;
 • Marko Buljevac, dipl. soc. radnik: “Procjena aspekata uključenosti u život zajednice osoba s invaliditetom“;
 • Karolina Martinuš, dipl. soc. radnica: “Deinstitucionalizacija osoba iz ustanove Lobor – grad“;
 • Mirela Despotović, prof. psih: “Projektni ciklus i prikupljanje sredstava za projekte u zajednici“;

Sudionici su izlaganja ocijenili korisnim, zanimljivim i iskoristivim u profesionalnoj praksi, a ukupnu organizaciju Ljetne škole ocijenili su visokim ocjenama.

Donosimo neke komentare sudionika s osvrtom na ono što je sudionicima bilo posebno značajno:

 • stručno usavršavanje, napredovanje, širenje znanja i kompetencija za mene kao stručnog djelatnika;
 • strukturirana i praktični primjeri aktivnosti u kojima vidim primjenjivost u praksi;
 • gosti kao primjer da je moguće nešto napraviti;
 • toplina predavača i prisnost u odnosu;
 • predavanje “Od ideje do projekta” koje je motivirajuće. Dobila sam mnogo odgovora na svoja pitanja s kojima sam došla;
 • poticanje na samousavršavanje i daljnje obrazovanje;
 • rad u grupama dinamika i organizacija uvjeta predavanja mi je bila ugodna kao i gostoljubivost i briga za našu udobnost;
 • nastavak suradnje sa stručnjacima i ljudima koje sam upoznala;
 • izlaganja i predavanja su bila korisna i podsjetila me koja je osnovna uloga socijalnih radnika, a to je pokrenuti promjene

Nakon održane već dvije Ljetne škole, planiramo nastaviti s ovom dobrom tradicijom te organizirati i treću ljetnu školu početkom rujna 2014. Sve detaljnije informacije objavit ćemo tijekom 2014. godine te vas pozivamo da planirate svoje sudjelovanje, a u pripremi programa koristit će nam vaša mišljenja i prijedlozi koje možete uputiti preko Web stranice ili na e-mail organizatora: ili .

 

PROGRAM 2013.

LJETNA ŠKOLA

SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE

Različitosti u zajednici: problem ili resurs za razvoj?

01. – 05. 07. 2013.

 

Mjesto održavanja 2. Ljetne škole: Zagreb, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada

 

2. Ljetna škola SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE održat će se od 01. do 05. srpnja 2013. godine u prostorijama Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Naziv ovogodišnje ljetne škole je: “Različitosti u zajednici: problem ili resurs za razvoj?”.
Posebna pažnja bit će posvećena pitanjima rada s članovima zajednice koji se po svojim obilježjima razlikuju od većine stanovnika. Osobita pažnja bit će posvećena tako osobama s invaliditetom, članovima nacionalnih manjina, starijim i psihički bolesnim odraslim osobama, rodno uvjetovanim nejednakostima i njihovom savladavanju kroz rad u zajednici.

 

PRIJAVA I NAČINI SUDJELOVANJA NA LJETNOJ ŠKOLI:

1. Zainteresirani sudionici svoju prijavu za ljetnu školu trebaju poslati putem web stranice (rubrika Prijavnica). Iznimno prijava se može poslati na fax broj: 01/4920 795 te mora sadržavati sve podatke kao i web prijava.

2. Pored općih podataka koji se traže u prijavnici, pod rubrikom Poruka treba ukratko (do max 500 riječi) opisati motiv za sudjelovanje, dosadašnje obrazovanje i iskustvo te naslov izlaganja ukoliko ga želite održati. PRIJAVE SE PRIMAJU DO 15. 06. 2013.

3. Po zaprimanju svih prijava, organizatori će sudionike do 21. 06. obavijestiti e-mailom o tome je li njihova prijava prihvaćena.

4. Troškovi sudjelovanja na ljetnoj školi iznose 1.000,00 Kn, a potrebno ih je uplatiti nakon primljene obavijesti o prihvaćanju sudjelovanja na žiro račun Pravnog fakulteta u Zagrebu broj: 2360000-1101264729 poziv na broj: 7117. Rok za uplatu je 01. srpnja 2013. godine.

5. SUDJELOVANJE S IZLAGANJEM: Sudionici koji to žele mogu predložiti održavanje vlastitog izlaganja tijekom ljetne škole te na taj način aktivno doprinijeti programu. Izlaganje može sadržavati kritički prikaz praktičnog iskustva i/ili kritički osvrt na neke trendove ili spoznaje do kojih su došli kroz vlastiti praktični (ili istraživački) rad.

Izlaganje može imati formu:
a) seminara koja uključuje izlaganje do 30 minuta sa predviđenom diskusijom ili
b) radionice u trajanju do 60 minuta koja uz kraći prikaz relevantnih ideja, uključuje i praktične vježbe ili druge načine aktivnog uključivanja ostalih sudionika u razradu sadržaja.

Budući da je program ljetne škole verificiran od strane Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu svi sudionici stječu pravo na odgovarajući broj ECTS bodova i to: a) za sudjelovanja na ljetnoj školi bez izlaganja 2 ECTS boda i b) za sudjelovanje s izlaganjem 4 ECTS boda.

 

TEMATSKA PODRUČJA

Tijekom pet dana održavanja ljetne škole kroz interaktivan rad, izlaganja, vježbe i terenski rad u sklopu opće teme, obradit će se sljedeće podteme:

koncept zajednice i procjena zajednice – osnovno upoznavanje s tim na što mislimo kada kažemo “zajednica”, od čega se taj koncept sastoji i što je potrebno za cjelovitu procjenu stanja u nekoj zajednice;

planiranje i mobiliziranje resursa u zajednici – prikaz i razumijevanje vrsti resursa koji su potrebni za uspješno djelovanje u zajednici, gdje ih se može pronaći i kako djelotvorno koristiti;

medijacija u zajednici – razumijevanje elemenata procesa medijacije u zajednici kojim se nastoji djelotvorno rješavati sukob, što je posebno pogodno u zajednicama koje su učestalo izložene sukobima, bilo unutar njih ili u odnosu prema okolini;

pojam i procjena kulturalne kompetentnosti stručnjaka – razumijevanje i istraživanje elemenata vlastite kulturalne kompetentnosti, kulturalnih polazišta i pretpostavki te njihovog interferiranja u procesu rada s različitim grupama u zajednici;

vještine zagovaranja, zastupanja i samozastupanja članova zajednice – razumijevanje uloge stručnjaka i sklapanje partnerstva sa članovima zajednice u borbi za zaštitu njihovih prava, promicanje socijalne pravde i punopravne uključenosti u život u zajednici;

socijalno poduzetništvo – upoznavanje s mogućnosti samostalnog jačanja ekonomskog položaja socijalno ranjivih skupina te mogućnosti održivog kombiniranja socijalnog, ekonomskog i ekološkog razvoja kroz poduzetničke inicijative;

prikupljanje sredstava za mobiliziranje i razvoj zajednice – informiranje o mogućnostima financiranja i raspolaganja novčanim i drugim materijalnim resursima potrebnim za projekte u zajednici, s posebnih osvrtom na konkuriranje za međunarodno raspoloživa sredstva.

Predavači na ljetnoj školi su stručnjaci koji iza sebe imaju bogato praktično iskustvo i teorijsko znanje iz područja razvoja zajednice, a sudionici koji to žele mogu, u okviru navedenih tema, predložiti održavanje vlastitog izlaganja tijekom ljetne škole te na taj način aktivno doprinijeti programu. Izlaganje može sadržavati kritički prikaz praktičnog iskustva i/ili kritički osvrt na neke trendove ili spoznaje do kojih su došli kroz vlastiti praktični (ili istraživački) rad.

 

U NASTAVKU SE NALAZI PROGRAM LJETNE ŠKOLE ZA 2013. GODINU PO DANIMA

 

PROGRAM LJETNE ŠKOLE: 01. – 05. 07. 2013.

STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA, NAZOROVA 51, ZAGREB

Različitosti u zajednici: problem ili resurs za razvoj?

01. 07. 2013.
PONEDJELJAK

Zajednica i kako ju možemo mobilizirati

09:30 – 11:00 Pozdravna riječ organizatora i predstavljanje sudionika
11:00 – 11:30 STANKA
11:30 – 13:00 prof. dr. sc. Nino Žganec i Mirela Despotović

Razumijevanje i mobilizacija zajednice i predstavljanje Hrvatske alijanse građana u sklopu Europske godine građana

13:00 – 14:00 STANKA
14:00 – 15:00 prof. dr. sc. Nino Žganec

Razumijevanje i mobilizacija zajednice

15:00 – 15:30 STANKA
15:30 – 16:30 prof. dr. sc. Nino Žganec

Diskusija i grupne vježbe

02. 07. 2013.
UTORAK

Kako razumjeti i raditi u multikulturnom kontekstu

09:30 – 11:00 prof. dr. sc. Nino Žganec

Multikulturalizam u socijalnom radu

11:00 – 11:30 STANKA
11:30 – 13:00 Ana Miljenović

Procjena kulturalne kompetentnosti stručnjaka u zajednici

13:00 – 14:00 STANKA
14:00 – 15:00 Herbert Paulischin, Maria Moritz, Georg Dimitz i Olga Zechner

Multikulturalizam u socijalnom radu u zajednici: primjer Austrije

15:00 – 15:30 STANKA
15:30 – 16:30 Herbert Paulischin, Maria Moritz, Georg Dimitz i Olga Zechner

Multikulturalizam u socijalnom radu u zajednici: primjer Austrije

03. 07. 2013.
SRIJEDA

Razvoj tolerancije i pomirenja u zajednici

09:30 – 11:00 Brigita Jerić, Tina Lee Odinsky-Zec i Vedran Habel

Socijalno poduzetništvo kao izazov

11:00 – 11:30 STANKA
11:30 – 13:00 Socijalno poduzetništvo – diskusija i grupne vježbe
13:00 – 14:00 STANKA
14:00 – 15:00 mr. sc. Zlata Torbarina

Izazovi rada u lokalnoj samoupravi: primjer socijalnog programa grada Opatije

15:00 – 15:30 STANKA
15:30 – 16:30 Nikolina Salmanić

Socijalni rad u naseljima Kozari bok i Kozari putevi – Promjene su moguće

04. 07. 2013.
ČETVRTAK

Stvaranje inkluzivne zajednice

09:30 – 11:00 Branka Peurača

Medijacija u zajednici

11:00 – 11:30 STANKA
11:30 – 13:00 Branka Peurača

Medijacija u zajednici

13:00 – 14:00 STANKA
14:00 – 15:00 Marko Buljevac

Procjena aspekata uključenosti u život zajednice osoba s invaliditetom

15:00 – 15:30 STANKA
15:30 – 16:30 Karolina Martinuš

Deinstitucionalizacija osoba iz ustanove Lobor – grad

05. 07. 2013.
PETAK

Projektni ciklus kao strategija postizanja promjena u zajednici

09:30 – 11:00 Mirela Despotović

Projektni ciklus i prikupljanje sredstava za projekte u zajednici

11:00 – 13:00 Osvrt na program i iskustva polaznika ljetne škole, zaključci i zatvaranje