Predavači i izlaganja na ljetnoj školi

Predavači na ljetnoj školi su stručnjaci koji iza sebe imaju bogato praktično iskustvo i teorijsko znanje iz područja razvoja zajednice i siromaštva, a sudionici koji to žele mogu, u okviru navedenih tema, predložiti održavanje vlastitog izlaganja tijekom ljetne škole te na taj način aktivno doprinijeti programu. Izlaganje može sadržavati kritički prikaz praktičnog iskustva i/ili kritički osvrt na neke trendove ili spoznaje do kojih su došli kroz vlastiti praktični (ili istraživački) rad. Izlaganje može imati formu seminara koja uključuje izlaganje do 30 minuta sa predviđenom diskusijom. Budući da je program ljetne škole verificiran od strane Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu svi sudionici stječu pravo na odgovarajući broj ECTS bodova i to: a) za sudjelovanje na ljetnoj školi bez izlaganja 2 ECTS boda i b) za sudjelovanje s izlaganjem 4 ECTS boda.