Organizatori

CENTAR ZA CIVILNE INICIJATIVE

Centar za civilne inicijative – je hrvatska, nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1998. godine kao odgovor na povećanu potrebu za razvojem zajednica manjih urbanih i ruralnih zajednica središnje i sjeverne Hrvatske, posebno onih u kojima se odvijao poslijeratni povratak stanovništva.
Obzirom da se Centar za civilne inicijative, njeni članovi i djelatnici već godinama bave razvojem i organiziranjem zajednice tako je vizija kojoj udruga teži: Uređene lokalne zajednice čiji članovi imaju osigurane mogućnosti za društvenu uključenost, ekonomsku pravednost i ekološku odgovornost.
CCI djeluje na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

 

STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA

Studijski centar socijalnog rada djeluje kao dio Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te organizira preddiplomski studij socijalnog rada te dva diplomska studija za socijalni rad i socijalnu politiku.
Osim toga, na studiju su organizirani Poslijediplomski specijalistički studiji iz Psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, Supervizije, Socijalne politike te Poslijediplomski doktorski studij iz socijalnog rada i socijalne politike.
Na preddiplomskom studiju na 4. godini se izvodi kolegij Socijalni rad u organiziranju zajednice na kojem kroz predavanja i vježbe studenti na preddiplomskoj razini stječu osnovna znanja iz organiziranja zajednice te je to jedini takav kolegij koji se trenutno izvodi na zagrebačkom sveučilištu.