Kontakt

CENTAR ZA CIVILNE INICIJATIVE

Mirela Despotović, prof. psih.

  • Božidara Adžije 22/1
  • 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Tel/Fax.: 01/4819516

STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA

prof. dr. sc. Nino Žganec
Ana Miljenović, dipl. soc. rad.

  • Vladimira Nazora 51
  • 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Tel.: 01/4895812
  • Fax.: 01/4821206

E-MAIL ADRESE

 

  • prof. dr. sc. Nino Žganec
  • Mirela Despotović, prof. psih.
  • Ana Miljenović, dipl. soc. rad.